Wij zijn RegisterExecuteur!

Ons vak is gericht op de juridische, administratieve, financiële en fiscale voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. En kunnen u dus helpen en uw last verlichten. 

Laat u bijstaan door onze experts


Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Assurantiekantoor Harkema is een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van ons kantoor worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld.

Ons kantoor maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd.

Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in dit dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap kunt volgen.

Assurantiekantoor Harkema is uw vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een duidelijke, transparante en voorspoedige manier verzorgt. Ook is hij uw aanspreekpunt. Wij werken altijd onpartijdig en onafhankelijk.

Het volgende pakket van diensten biedt [besdrijfsnaam] aan tegen een vast tarief inclusief BTW:

  • Inventarisatie nalatenschap
  • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
  • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden
  • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting
  • Opmaken boedelverslag en finale verdeling
  • Uitbetaling van de erfdelen

Bijkomende diensten biedt [besdrijfsnaam] aan tegen uurtarief, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de inboedel, de verkoop van de woning, de bemiddeling bij conflicten.

Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet in het vaste tarief begrepen. Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u een opgave van hun kosten.

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

Assurantiekantoor Harkema zorgt echter voor een open en duidelijke afwikkeling.

Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken door middel van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

Het inschakelen van Assurantiekantoor Harkema kan leiden tot kostenbesparingen.

Wij zorgen voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

Ook kunt u dan denken aan de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting. Ons kantoor is zeer ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie ons kantoor de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door onze ervaring en kennis van aftrekposten.

Onze tarieven zijn duidelijk en worden met u van te voren doorgenomen. Indien mogelijk werken wij met een vast tarief voor de afwikkeling van nalatenschappen.

Assurantiekantoor Harkema heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. In de regel kunnen wij kortingen bedingen voor diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

Vraag bij Assurantiekantoor Harkema om een goéd advies!