WIA Opvang Polis

Als uw werknemer op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ wordt verklaard, kan er een uitkering verkregen worden van max 75 % van het laatstverdiende loon.
Dit bedrag is gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Verdient u meer dan dit bedrag, dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering verzekert u het inkomen boven het maximum dagloon bij arbeidsongeschiktheid.
Het maximale jaarloon in het kader van de WIA bedraagt in 2009 € 47.802,00. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het loon dat u meer verdient, kunt u verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

regel vandaag nog de aanvullende verzekering voor uw werknemer(s)