WGA

Niet alleen tijdens de eerste 2 ziektejaren, maar ook daarna. Met name als u op dit moment nog niet te maken heeft met langdurig zieke werknemers, doet u er goed aan om over te stappen naar de WGA eigenrisicoverzekering.

Heeft u geen WGA verzekering, dan betaalt u als werkgever een variabele premie aan het UWV voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze variabele premie is op een gemiddelde lastendekking in Nederland gebaseerd, maar is ook afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van uw bedrijf. Als u een WGA verzekering sluit, dan wordt de premie afgestemd op uw bedrijf.

WGA verzekering Turien & Co.

Onze WGA-eigenrisicoverzekering dekt het werkgeversrisico bij arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Voordelen WGA verzekering

  • Aantrekkelijke en stabiele premie;
  • Re-integratie ondersteuning;
  • U kunt de uitkerings- en re-integratie verplichtingen bij ons onderbrengen;
  • Geen administratieve rompslomp.

WGA eigenrisicodrager worden

U kunt ieder jaar op 1 januari of 1 juli overstappen. Wilt u overstappen? Regel uw aanvraag dan voor 15 maart of 15 september.