WEGAS verzekering

Dit brengt risico’s met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor u en voor de continuïteit van uw onderneming. Deze risico’s zijn niet altijd gedekt onder een andere verzekering zoals de AVB. Om deze financiële risico’s te beperken hebben wij de WEGAS-verzekering ontwikkeld.

WEGAS dekking

Onze WEGAS verzekering is een vooraanstaand product en wordt continue uitgebreid naar de laatste jurisprudentie. Zo kunt u bij ons de naast de verkeersdeelname van uw werknemers per motorrijtuig ook hun verkeersdeelname te voet of te fiets meeverzekeren. Bovendien bieden wij de mogelijkheid ZZP-ers/freelancers mee te verzekeren, dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad waarin een werkgever verantwoordelijk werd gehouden voor schade die door een ZZP-er geleden werd.

Naast de schade waarvoor u volgens de jurisprudentie een vergoeding moet verlenen, bieden wij de mogelijkheid tot het verzekeren van schade waarvoor u weliswaar wettelijk (nog) niet verantwoordelijk bent, maar zich misschien wel moreel tot vergoeding verplicht voelt. Denk hierbij aan vrijwilligers, het woon-werkverkeer van uw werknemers en schade buiten het verkeer, bijvoorbeeld tijdens bedrijfsuitjes.
Tevens kunt u zichzelf verzekeren als DGA/maat/vennoot of persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven.

Voordelen WEGAS verzekering

 • Dekkingen en voorwaarden uitgebreider dan de uitspraken van de Hoge Raad
 • Verzekerd bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis
 • Geen naverrekeningen
 • Stagiairs zijn gratis meeverzekerd
 • Verzekering kan als los product gesloten worden, zonder dat het wagenpark bij ons is verzekerd
 • Mogelijkheid tot het meeverzekeren van:
     • de DGA
     • woon-werkverkeer
     • verkeersdeelname per openbaar vervoer, fiets of als voetganger;
     • vrijwilligers
     • ZZP-ers en freelancers