Assurantiekantoor HarkemaKlik om onze app te openenOpenen

 

 

 

Bouwtechnische keuring

Bij de aankoop van uw woning is het altijd verstandig om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren. Zo koopt u geen kat in de zak. En dat kan u dus veel geld besparen!

 

 

Meer informatie

 

 

Een bouwtechnische keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwkundige staat en eventuele verborgen gebreken van de woning. Dit wordt vaak uitgevoerd vóór de aankoop van een nieuwe woning (aankoopkeuring). 

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn afhankelijk van de grootte van uw nieuwe woning. 

Heeft u vragen over de kosten? Bel gerust met ons kantoor 073 - 690 1614. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak inplannen!

Een inspecteur gebruikt geavanceerde software om alles na te lopen, notities te maken en foto’s te maken. De inspecteurs van onze partners hebben daarbij ook jarenlange ervaring én zijn bekend met de gestelde eisen. Tijdens de bouwkundige inspectie van uw huis wordt een uitgebreide lijst met elementen door de inspecteur geïnspecteerd en afgewerkt. Daarbij wordt de woning van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecontroleerd.

Bij bouwtechnische keuringen gaat het om een beoordeling van de volgende elementen:

 • Informatie eigenaar, zoals asbest, VvE, ongedierte, technische installaties
 • Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
 • Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etc.)
 • Brandveiligheid en ventilatie in het huis
 • Kruipruimte, vloerbalken en fundering
 • Daken, dakpannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking
 • Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren
 • Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
 • Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
 • Schilderwerk buiten de woning
 • Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel etc.
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
 • Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten

De bouwkundige keuring is louter visueel en niet-destructief. Indien onze inspecteur tijdens het onderzoek per ongeluk asbest aantreft, dan zal dit natuurlijk wel vermeld worden in het rapport. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Ook eventuele verborgen gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen etc. zichtbaar worden, vallen buiten de scope van deze visuele bouwtechnische keuring.

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk dat u een bouwtechnische keuring laat uitvoeren! Dit kan gebreken of aankomende kostenposten aan het licht brengen die u zelf misschien niet zult ontdekken. De inspecteurs van onze partners zijn volledig onafhankelijk, hebben geen emotionele band met de woning en kunnen daarom uw woning objectief, vakkundig en uitgebreid inspecteren. Dit kan u zeker helpen om te besluiten of te gaan onderhandelen.

In de meeste gevallen vindt een bouwkundige keuring plaats bij de aanschaf van een nieuwe woning. U wilt namelijk voorkomen dat u een huis koopt waarbij u, na aankoop, aanloopt tegen onderhoudskosten. Dit kunnen gebreken zijn die u misschien zelf niet met het blote oog zult ontdekken.

Een bouwkundige keuring brengt wellicht extra kosten met zich mee, maar het geeft extra zekerheid rondom de aankoop. Na de inspectie weet u wat de gebreken zijn, waar onderhoudskosten aan zitten te komen, en meer. Het is belangrijk dat u de keuring onafhankelijk laat uitvoeren zodat u een eerlijk en onafhankelijk beeld van de woning krijgt. De rapportage is een deskundige beoordeling van de bouwtechnische staat van de woning.

Gemiddeld duurt een bouwtechnische keuring ongeveer een uur. 

Het uiteindelijke resultaat van bouwtechnische keuringen is een zogenaamd bouwkundig rapport. Dat ontvangt u kort na de inspectie. Deze ontvangt u digitaal in uw mailbox.

Dit woningdashboard bevat onder meer foto’s van eventuele gebreken, een uitvoerige analyse van de bouwtechnische staat van het huis, en de verwachte kosten binnen 1 jaar en 5 jaar. 

Bouwkundig rapport NHG

Als u bezig bent met het aankopen van een nieuwe woning hoort u regelmatig jargon gebruikt worden van de betrokken partijen, waarbij u waarschijnlijk niet gelijk helder hebt waar er precies bedoelt wordt. Bijvoorbeeld ‘Bouwkundig rapport NHG’. Op deze pagina geven we meer uitleg over specifiek deze term, omdat het juist enorm belangrijk is dat goed helder hebt waar alle betrokken het over hebben. Via deze website kunt u zich ook eenvoudig aanmelden voor het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring volgens NHG normen.

 

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is een rapport dat nauwkeurig de bouwtechnische staat van een huis beschrijft. Een bouwtechnische keuring wordt in de meeste gevallen uitgevoerd wanneer er een nieuw huis wordt gekocht, en wordt dus uitgevoerd in opdracht van de mogelijke nieuwe bewoner van de woning. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een expert die onder andere gebruikt maakt van speciale apparatuur om eventuele constructieve gebreken vast te stellen. De bevindingen van de expert worden vastgelegd in het bouwkundige rapport. Op basis van dit rapport kan de opdrachtgever (de mogelijke nieuwe bewoner van de betreffende woning) zijn besluit baseren om de woning wel/niet aan te kopen.

NHG

NHG is de afkorting voor Nationale Hypotheek Garantie. Deze organisatie heeft zich als doel heeft gesteld om de woningmarkt goed te laten functioneren. Om het zo voor iedereen mogelijk te maken te wonen in een woning die past bij de situatie van elk individu. Dit doet de NHG door de processen rondom het verstrekken van hypotheken te verbeteren, particulieren toegang te bieden tot financieringen en door zich in te zetten voor woningbehoud.

U kunt de NHG vooral kennen door de hypotheekgarantie waarin er borg wordt gestaan richting de geldverstrekker voor het terugbetalen van de woning. Kijk ook eens op de website van de Nationale Hypotheek Garantie voor meer informatie: www.nhg.nl.

Bouwkundig rapport NHG

Beide begrippen zijn helder. Maar wat hebben ze met elkaar te maken? We leggen het u graag uit.

Op het moment dat u een huis koopt, sluit u een hypotheek af. U sluit daarmee een langdurige overeenkomst met de geldverstrekker. Er kunnen echter dingen in uw leven gebeuren die u niet voorziet. Bijvoorbeeld dat u uw baan kwijtraakt of op een andere wijze niet meer kunt zorgen voor voldoende inkomen. Als dat ten gevolgen heeft dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen, zult u volgens de overeenkomst die is gesloten met de geldverstrekker, uw huis moeten verkopen. Met de opbrengst van de verkoop dient u de geldverstrekker het openstaande bedrag te voldoen. Het kan echter zijn dat u uw huis voor minder geld verkoopt dan waarvoor u uw huis gekocht hebt. Er blijft dan een zogenoemde ‘restschuld’ over. Iets om zorgen over te maken? Als u een hypotheek hebt afgesloten met de Nationale Hypotheek Garantie niet, zij helpen u dan met het voldoen van deze schuld.

Meer informatie over NHG

 

 

Om aanspraak te maken op de Nationale Hypotheek Garantie dient u aan verschillende voorwaarden te voldoen. En dat is precies het punt waar de bouwtechnische keuring om de hoek komt kijken. Want wanneer u een woning gaat aankopen wordt de betreffende woning getaxeerd. Een bouwtechnische keuring volgens NHG-standaarden is verplicht, als blijkt uit de taxatie dat:

 • Er dusdanig veel onderhoud aan de woning nodig is dat de kosten waarschijnlijk hoger zijn dan 10% van de marktwaarde van het huis.
 • Bepaalde ruimtes in het huis niet voldoende getaxeerd kunnen worden, waardoor er een bouwkundige keuring nodig is.

Uiteraard worden er ook verschillende voorwaarden gesteld aan het bouwkundig rapport. Onze partners zijn uiteraard van A tot Z op de hoogte van deze voorwaarden en hanteren tijdens onze Bouwkundige NHG keuringen de gestelde voorwaarden.

Verder stelt de Nationale Hypotheek Garantie de volgende voorwaarden:

 • Het rapport mag niet ouder zijn dan 12 maanden.
 • De kosten die aan het huis gemaakt moeten worden om het achterstallige onderhoud van de woning bij te werken dient te worden bepaald door externe, onafhankelijke partijen.
 • Het rapport moet zijn uitgegeven door een bouwkundig bedrijf. 
 • Als uitgever van het bouwkundig rapport dient de inspecteur volledig onafhankelijk te zijn. 
 • U bent als koper van het huis verplicht de aanbevelingen voor de noodzakelijke werkzaamheden, zoals vermeld in het bouwkundig rapport, over te nemen en op te lossen.

Heeft u vragen? Bel gerust met ons kantoor 073 - 690 1614. Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct een afspraak inplannen!