Horeca verzekeringen

Eigenaren/exploitanten van horeca zaken kunnen zich verzekeren via onze ondernemerspolis op basis van een uitgebreide gevarenverzekering. (b.v. opstal, inventaris, goederen,bedrijfsschade en geld.)