Fiscaal oude dag reserve

Zelfstandigen kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten van de belastingdienst en mogen aftrek van F.O.R. (fiscale oudedagsreserve) in veel gevallen toepassen (raadpleeg eventueel uw belastingadviseur). Daar het hier gaat om een reservering die vaak alleen op de balans staat, is het toch verstandig om het bedrag onder te brengen in een lijfrente verzekering of lijfrente rekening. Wij kunnen u daarbij adviseren. Wenst u meer informatie of wilt u een afspraak maken over één of meerdere zaken, wilt u dan s.v.p. een contactformulier invullen en per e-mail aan ons verzenden. (klik hier)