Bestuurdersaansprakelijkheid

Door huidige veranderingen in onze samenleving, agressiever claimgedrag en de invoering van de antimisbruikwetgeving is een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen, ook voor het midden en klein bedrijf, geen overbodige luxe meer.

Met het oprichten van een B.V. of N.V. denken ondernemers een veilige, risicomijdende constructie binnen te stappen; zeker in vergelijking met een eenmanszaak, maar niets is minder waar. De bestuurder is belast met de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de rechtspersoon in rechte. Als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler van een bedrijf bent u automatisch en onbeperkt persoonlijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Wist u dat bestuurders medeverantwoordelijk zijn voor het handelen en nalaten van hun medebestuurders? Ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen lopen het risico aangesproken te worden voor door derden geleden schade.

Voorbeeld: Een reclamebureau verzorgde een reclameactie van een wasmiddelenproducent. De respons op deze actie was veel groter dan verwacht. Derhalve waren de kosten ook aanmerkelijk hoger dan door het bureau was voorgerekend. Omdat de bestuurder zich volledig met de bedrijfsvoering en dit contract had bezig gehouden werd hij na het faillissement van de BV persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het restant van de vordering.

Wij bieden de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen van de verzekeraars Zurich en Hiscox.

Speciaal product voor VvE’s

Naast onze aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen bieden wij ook een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij de VvE is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden (appartementseigenaren) naast de aansprakelijkheid van de bestuurder en vereniging zelf uniek. Zurich biedt een prima product aan waarin naast de VvE ook de bestuurder en leden van de VvE zijn verzekerd