Arbeidsongeschiktheid verzekering

Als zelfstandig ondernemer dient u zichzelf te verzekeren voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Er zijn voldoende mogelijkheden om een dergelijke verzekering af te sluiten. Er kunnen de nodige varianten worden toegepast,(rekening houdend met b.v. wachttijd, eindleeftijd en verzekerd bedrag).

Wij adviseren u direct contact met ons op te nemen voor meer advies. Klik hier.

Zoals u kunt concluderen heeft dit grote gevolgen voor uw toekomst!
Wij willen u daarom goed adviseren over de arbeidsongeschiktheidverzekering!